משטרת ישראל חוייבה לפצות מתמחה למשפטים ב-95,000 ש"ח בשל פתיחתם של הליכים פליליים נגדו

PDIGBlumental