משפט אזרחי

תחום המשפט אזרחי חולש על היחסים שבין הפרט ( אדם , תאגיד ו/או גופים משפטיים אחרים) לפרטים אחרים . בתחום הזה כלולים, בין היתר

דיני חוזים – כל מה קשור לחוזים, לניסוחם ולעריכתם וכל מה שקשור להפרתם ולתרופות בגין הפרתם. לרוב, ההסכמות החוזיות תקבענה על ידי הפרטים עצמם, ללא התערבות חיצונית ואולם, יש מקרים שבהם ההסכמות אינן מתיישבות עם החוק, עם המוסר ו/או עם הסדר החברתי ותקנת הציבור. במקרים אלה, ייתכן וההסכמות החוזיות תוגבלנה ו/או תבוטלנה.

דיני נזיקין –כל מה שנוגע למקרים שבהם אדם הסב לאדם אחר נזק אחר במזיד, בעצימת עיניים או ברשלנות. אחריותו של מזיק יכולה להימצא הן בפעולה שעשה והן במחדל, כשנמנע מלעשות פעולה שהיה עליו לעשותה.

דיני עשיית עושר ולא במשפט – כל מה שקשור לרווח או להנאה שאדם קיבל מזולתו, מבלי שהייתה לו זכות לקבלם.

תפקידו של עורך הדין בתיקים שכאלה הוא לזהות את הרגעים שבהם האיזון שהיה בין הצדדים לסכסוך התערער, לאמוד את ההפסד/הנזק שנגרם לצד שנפגע ולהטיל את האחריות על מי שאשם בגרימתם.

דילוג לתוכן