ירושות וצוואות

עזבונו של אדם יחולק בין יורשים על פי דין, אלא אם כן יערוך צוואה , לקבוע בה מה ייעשה ברכושו לאחר פטירתו, איך יובטח עתידם של קטינים ופסולי דין התלויים בו ואילו פעולות הנצחה תעשינה בשמו לאחר לכתו ולשימור מורשתו.

תפקידו של עורך הדין הוא להשגיח שהמצווה, אינו לוקה בחולי או בפגם הגורעים  מצלילות דעתו, שהוא מבין את פשרו של המסמך שבפניו ואת השלכותיו המשפטיות  ושהוא אינו תחת השפעות זרות שפוגמות ברצונו הכן והחופשי –  וזאת כדי להבטיח שהצוואה שתיחתם, תשקף רצון מודע ואמיתי.

רכשתי מיומנות בעריכת צוואות רגילות וצוואות משותפות/הדדיות ומכיוון שאני גם נוטריון, אפשר שהצוואות תאושרנה כצוואות נוטריוניות ( צוואות בפני רשות ).

***

לא מעט קורה שלאחר מותו של אדם, צצה צוואה מפתיעה שמציתה תרעומת אצל חלק מיורשיו ועלולה להסלים למאבק מדמם ולקרע במשפחה . בתיקים כאלה מתעוררות , בין היתר, השאלות האם המצווה היה כשיר לתת את צוואתו במועד שניתנה, האם ידע על מה הוא חותם והאם היה תחת השפעה שגרעה מרצונו הכן והחופשי 

אנו ערוכים לתת מענה גם במצבי הסלמה

דילוג לתוכן