יפוי כח מתמשך

אדם עלול להגיע בחייו למצב שבו הוא אינו כשיר לטפל בענייניו ואז ימונה לו אפוטרופוס בהליך משפטי .

אדם יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך אצל עורכי דין שעברו הכשרה מיוחדת מטעם משרד המשפטים ולמנות, בעוד מועד, את מי שיהיה מיופה כוחו לקבל החלטות בענייני הרווחה האישית, בעניינים רפואיים ובעניינים רכושיים-כספיים. אדם יכול לקבוע את הגבולות ואת התנאים לסמכויות שמיופה הכוח יקבל ואת הגורמים שמיופה הכח יצטרך לדווח להם על פעולותיו.

הסדרת ייפוי כוח מתמשך היא הכרח לכל אדם המעוניין בביטחון , בשלוות נפש ובאיכות חיים בשנות הזקנה או במקרים בהם יהפוך לנצרך, בעטיין של מחלה או תאונה, וכבר לא יוכל לקבל החלטות ולנהל את ענייניו.

תפקידו של עורך הדין הוא להשגיח שהממנה, אינו לוקה בחולי או בפגם הגורעים  מצלילות דעתו, שהוא מבין את פשרו של המסמך שבפניו ואת השלכותיו המשפטיות  ושהוא אינו תחת השפעות זרות שפוגמות ברצונו הכן והחופשי –  וזאת כדי להבטיח שיפוי הכח שייחתם, ישקף רצון מודע ואמיתי.

הוכשרתי לערוך ייפויי כוח מתמשכים 

דילוג לתוכן