גישור

כשיש התנגשות של עמדות/ערכים, של ציפיות, של צרכים ו/או של משאבים – יש מחלוקת . אחד הדרכים ליישבה הוא בפניה לערכאות שיפוטיות. דרך אחרת היא בגישור 

הגישור הוא הליך חשאי ואי אפשר לעשות שימוש במה שנאמר במסגרתו, בין אם הדברים נאמרו בחדר הדיונים המשותף ובין אם בשיחות נפרדות עם המגשר . הגישור הוא הליך בהסכמה והצדדים לו קובעים את הקצב ואת ההפסקות הדרושות להם כדי להשקיט את הספקות שצצים מעת לעת וכדי להתכונן לשלבים הבאים. הגישור מעודד שיח חופשי שבו כל רעיון מותר וכל מחשבה מבורכת

תפקידו של המגשר הוא לייצר מרחב נינוח שבו שני הצדדים יכולים להציף אי ההסכמות, לבחון פערים, לבדל אינטרסים מרגשות ולסלול את הדרך לפתרונו של הסכסוך שבינהם מתוך כבוד והתחשבות והעצמה אישית והדדית. המגשר לא אוכף פתרונות אלא מנגיש אותם לצדדים.

עברתי הכשרה לגישור כללי ולגישור בענייני משפחה

דילוג לתוכן